Vælg en side

Selvmedlidenhed = død, hvor er det, det især går galt?

Selvmedlidenhed er døden!

Her er nogle af de måder hvorpå du tilfører dig selv disharmoni, husk at disharmoni fører til alle de ting du dybest se ikke ønsker dig!

  • Når du synes du mangler noget i dit liv! Her skal “du” læses som dit selviske mig.
  • Når du bevidst eller ubevidst synes at noget går ud over den opfattelse du holder om dig selv.
  • Hvis du mister en du holder af, kan der opstå en form for “jeg har mistet” og denne er destruktiv, for med den påfører du dig lidelser, sygdomme og ulykker – det er karma i aktion.

Søvnløse nætter, er for det meste et resultat af netop det at sindet er fyldt med stress omkring hvad du ikke har, eller ikke har nået.

Tit når vi går gennem udfordringer af den ene eller anden slags, begynder en søgen, en søgen efter årsagen, men her holder vi fokus på det vi forsøger at komme af med, og vi er således blot i gang med at fastholde.
… den virkelige årsag vil afsløre sig selv, når du giver slip – når du af-programmerer dine indespærrede emotioner.

Du har hørt det mange gange!
Du bliver hvad ud tænke! Men tror du virkelig, sådan helt virkelig på det? Læser vi i de gamle tekster, står der skrevet: “Thi Synet står ved Magt, træffer ind til Tide, usvigeligt iler det mod Målet; tøver det, bi så på det, thi det kommer; det udebliver ikke.” Hvilke gælder for både det du egentlig ikke ønsker dig og for det som du virkelig ønsker dig.

Det du vælger at huse i din bevidsthed samt underbevidsthed, skaber du via din bevidsthed – som er årsagen, og effekten viser sig så som den virkelighed (manifestation) du oplever.

Bekymring om en selv!

Jo flere områder du har i dit liv hvor du føler selvmedlidenhed, jo flere områder vil du tiltrækker – det er en ond cirkel at komme ind i.

Hvorfor bliver vi ved med at vælge frygt?
Du er et menneske – og du ønsker blot at hæve din menneskelige side som din identitet. Det er blot en betinget reaktion, affødt af megen investering i at være menneske. Denne betingede opfattelse har også medført, hvad der er kendt som ubevidst skyld. Skyld er den indgroede tro på at vi ikke er gode nok, og at vi mangler noget. Denne opfattelse (skyld) er så forankret i os, at med mindre vi er opmærksomme, hænger vi fast i selvmedlidenhed eller i behovet for at være i kontrol.

Disse udtryk for frygt, er i sig selv paradoksalt nok et desperat behov for kærlighed, men uden bevidstheden til at kende det. Dette betyder ikke at du ikke er menneske, det betyder at du er meget, meget mere – du er Kærligheden selv!

Kan du sætte dig selv fri fra denne forkerte tænkning?
Ja hvis du virkelig vil, så kan du, dog vil langt de mennesker være overbevidst om, at de IKKE skaber denne disharmoni som jeg her beskriver. Det er fordi vores bevidsthed i vågen tilstand ikke vil acceptere at den IKKE er i kontrol – det som jeg andre steder kalder “Egoets Dagsorden”.

Hvad har skabt denne opfattelse?
Du kan se det på denne måde: I vores ubevidste sind har vi en masse ideer, holdninger … som vi uden at vide det selv har skabt, og som vi nu er fanget i, og fanget i sådan et omfang at får mennesker valget om at sætte sig selv fri, vælger de fleste fangeskabet. Dog er energierne fra underbevidstheden (egoets dagsorden) så stærke, at det ikke ses som et fangeskabt, men som noget velkendt og tryg.

Se videoen “Semiguder og stormvejr! (egoets dagsorden)