Vælg en side

Fortiden er de bånd du har skabt gennem dit liv, erindringer fra det liv du har lagt bag dig. Men når vi hænger fast i fortiden, er det på grund af energier omkring vores erindringer, og ikke erindringerne selv, så problemer vi ønsker os fri af, er energier vi har gemt, og som bliver ved med at gentage sig selv både bevidst og ubevidst for os – det er her vi følelsesmæssigt hænger fast, men det er ikke vores følelser der er noget galt med, men de bevidste – og ubevidste tanker som skaber følelserne.

Når vi stopper kampen i det indre – healer vores indespærrede emotioner, samtidig med at vi accepterer og rummer alle aspekter af os selv, med alt hvad det tidligere indebar af tanker, følelser og oplevelser fra fortiden, er vi frie – med andre ord, erstatter vi vores tidligere følelser med kærlighed, blidhed og forståelse, opdager vi hvordan sand frihed ser ud.

Det der skaber vore bevidste og ubevidste tanker som vi gerne vi slippe fri af, er vores indespærrede emotioner – indespærrede energier i vores underbevidsthed og det er her vi skal fjerne den virkelige årsag til at vi hænger fast i fortiden – så der er her og kun her vi kan give slip i fortiden.

Hvilke nøgleord er det vi ønsker at give slip på:

 • Giv Slip på Vreden
 • Giv Slip på Kontrollen
 • Giv Slip på Smerte
 • Giv Slip på Sygdomme
 • Giv Slip på Frygten (og bekymringerne)
 • Giv Slip på Negative tanker

Om indespærrede emotioner – det der holder os fastlåst:

Læs indlægget: Hvad er Indespærrede Emotioner

Tag et kig tilbage – se dig selv for 10, 20, 30 år siden! Hvor foregår disse tilbageblik, ja, de foregår i din bevidsthed og du oplever dem som sande. Men disse tanker er IKKE dig, de er den du var. I dag er du en anden person – og du ønsker livet skal være i fremdrift.

Høre du til de der ikke ønsker at slippe ud af disse følelser?

…årsagen kunne være:

 • “Så få den anden jo ret”
 • “Jamen han eller hun har ødelagt mit liv”
 • “Så har jeg tabt”
 • “Så har han, eller hun jo vundet”
 • “Jeg har al mulig ret til at dømme ham, eller hende for det de har gjort”

Du har nu mulighed for selv at tage styring af dit liv, og ikke lade “alle de andre” som indtil nu har haft kontrollen, komme til – er det ikke hvad du ønsker?

Det kan på tidspunkter i dit liv, se ud som om disse indespærrede emotioner er umulige at slippe af med, men nej, når du først siger “Jeg har viljen til det”, ja, så er hjælpen lige her.

Opgaven er altså at fjerne effekten af vores indespærrede emotioner, således at vi kan kigge på en hændelse, uden at vi bliver påvirke af den, og sige til os selv ”interessant” og så gå videre med vores gøremål – dette er hvad jeg tilbyde dig via mit selvhealings forløb.