Vælg en side

hjerteSelv Omsorg. Selv-medfølelse.

At se mig selv, med at alt hvad jeg gør er korrekt og ok. På sammen måde som et kærligt forældrepar ville se deres barn, at alt hvad barnet gør er skønt og ok. Selv om barnet slå sig og skader sig selv, har forældrene hundrede procent kærlighed og omsorg for barnet, uanset omstændighederne.

Det er IKKE afhængig af omstændighederne.

Selv Omsorg er at kikke på det du laver i øjeblikket – og acceptere det.

Når jeg kikke på hvad jeg gør i øjeblikket, og acceptere det som ok – det er selv omsorg!

Der er intet der er forkert af det du i dag gør, for hvis du tænker sådan, må der jo så også være en rigtig måde.

Da jeg i 2003 virkelig erkendte at noget var helt galt i mit liv, var en af de ting jeg begyndte at studere – at gøre det rigtige. Men her fejlede jeg – for da jeg var i gang med at gøre det rigtige, opstod dette spørgsmål for mig “Hvad er det Rigtige”.

For hvis der er noget der er rigtigt må der også være noget der er forkert.

Jeg studerede rigtig, rigtig mange såkaldte selvudviklingsbøger, men det jeg læste var jo deres fremstilling af rigtigt og forkert.

Der måtte – tænkte jeg dengang – være en rigtig måde at leve på, for alle mennesker og ikke måden, hvor én synes det er rigtigt og én anden synes det er forkert.

To bøger, Biblen og Et Kursus i Mirakler, begge med læren fra Jesus. Jeg kender mennesker der lever deres liv efter Biblen og mennesker der lever deres liv efter Et Kursus i Mirakler. Dette har jeg også forsøgt. Der hvor jeg mener at det “går galt”, er, når jeg som mennesker finder nogle bedre ideer at leve efter, således at jeg bedre kan leve med mig selv.

Er du i gang med at skabe et bedre “selv” som du kan leve med!

Læs indlæg: Min definition af selvomsorg.

Lad mig slå fast, at der er intet galt med hverken Et Kursus i Mirakler eller Biblen, for begge disse bøger handler om at se og erkende Kærligheden i alle mennesker. Det er fortolkningen det går galt med samt at leve efter dem som et regelsæt.

Mange af de ting jeg forsøgte i at blive et bedre menneske, fejlede, så der måtte være noget andet der stod i vejen.

Dette “andet” der stod i vejen, var at jeg selv stod i vejen, med min opfattelse af verden, af mennesker, af alt.

Jeg fandt, at ved at afkode mine gamle overbevisninger, mine skyldfølelser, min følelsesmæssig bagage, blev der plads til at det Guddommelige kunne nå mit hjerte og min bevidsthed. Det var således mine egne overbevisninger der fyldte i mit indre, således at der ikke var plads til inspiration direkte fra kilden.